Familie

Als familielid ben je graag betrokken. Hier vind je alvast nuttige informatie.

  Wanneer kunt u op bezoek komen?

De bewoner heeft alle vrijheid bezoek te ontvangen. De bezoekuren zijn vrij.Bij gesloten automatische deuren gelieve aan te bellen en aan te melden bij het personeel. De verpleging vraagt wel om rekening te houden met het verzorgingsmoment en dan de kamer niet te betreden. Ook vragen we u spontaan de kamer te verlaten tijdens de verzorging.


  U hebt kleding meegebracht voor uw familielid of kennis

De kleding moet steeds getekend worden ( = de naam van uw familielid wordt erin aangebracht). De ongetekende kleding NIET in de kast leggen a.u.b. De kleding steeds afgeven aan de verpleging met de vraag deze te willen tekenen in een zak met de naam erop.


  U wenst informatie

Elke medewerker zal trachten de informatie te geven die u wenst. Voor specifieke informatie zal u een afspraak krijgen met de meest aangewezen persoon. U kan bijvoorbeeld vragen een afspraak te krijgen met de behandelende arts.


  U hebt een klacht

Het is mogelijk dat u klachten heeft over de werking of een persoon. U kunt uw klachten uiten bij voorkeur bij de hoofdverpleegkundige (evenals bij de directeur of de secretaresse). Deze personen zullen de klachten ter harte nemen en trachten een oplossing te vinden. U kan ook schriftelijk een klacht uiten door een invulformulier van ons klachtenregister in te vullen en af t geven in brievenbus directien. Denodige formulieren bevinden zich in de inkom aan de receptie. Wie een persoonlijk antwoord wil ontvangen, noteert zorgvuldig zijn/haar naam, adres en telefoonnummer. Het woon- en zorgcentrum zal de privacy van de klager respecteren. Het woon-en zorgcentrum beschikt over een procedure voor de behandeling van klachten, zodat u de garantie heeft dat er met uw klacht ook iets gedaan wordt. U wordt op de hoogte gehouden van wat er met de klacht verder gebeurt.


  U wenst deel te nemen aan een activiteit

Er worden veel activiteiten georganiseerd. De activiteiten zullen door middel van affiches kenbaar gemaakt worden. U kunt zich als familielid aanbieden om deel te nemen aan bepaalde activiteiten. U kunt uw familielid of kennis begeleiden tijdens uitstappen.


  U wenst uw familielid of kennis mee te nemen voor een uitstap, bezoek

U bent volledig vrij. In sommige omstandigheden van ziekte kan het aangewezen zijn een overleg te hebben met de dokter. Gelieve steeds de verpleging op de hoogte te brengen wanneer u uw familielid zou meenemen.


  U wenst deel te nemen aan onze familieraad

Graag! Voor allerlei activiteiten hebben we ideeën nodig. De familie van onze bewoners kunnen hier een grote meerwaarde hebben. Tevens voor informatie en opmerkingen rekenen wij op de inbreng van de familie. Ze zijn vaak een klankbord voor de noden en wensen van onze bewoners.